CARE MEDITATION

MEDITATION & change maker PROGRAM

Play Video

Välkommen till CARE Meditation 
Teacher and Changemaker Training

Är du redo att förändra samhället genom att kombinera neurovetenskap
och hälsopsykologi med visdomen från uråldriga kontemplativa traditioner?
Vårt 12-veckors online program ger dig möjlighet att inte bara fördjupa din egen
meditationspraktik, utan också att bli en kvalificerad meditationslärare.

Du lär du dig:

 • Att integrera kunskaper från uråldriga traditioner för personlig och andras utveckling

 • Hur man använder neurovetenskapliga och psykologiska principer i meditation.

 • Att leda andra och vara en kraft för positiv förändring i samhället.

Se Vad Våra Svenska Elever Säger Om Sina Erfarenheter

SYFTET med CARE Meditation Teacher and Changemaker Training

Vårt program syftar till att förnya hur vi lär ut och förstår inre färdigheter. Vi utmanar de rådande materialistiska världsbilderna, som ofta är grundade i en strikt vetenskaplig syn, och hämtar istället inspiration från en mängd visdomstraditioner och inhemska kulturer.

Genom att erbjuda en ny syn på mänskligheten och vår relation till världen, strävar programmet efter att forma deltagarna till drivande krafter för förändring. Vi ger dig verktygen för självmedvetenhet och förmågan att leda grupper och organisationer mot en mer medveten och hållbar framtid.

Målet är att ge dig den kunskap och de färdigheter som krävs för att effektivt undervisa i inre utveckling, samt att underlätta processer i grupper och organisationer för att främja hållbar utveckling.

BAKGRUND
CARE utvecklades ursprungligen för Chalmers CSE i Göteborg tillsammans med Professor Mary Sheeran med uppdraget att minska medarbetarnas stress. Vi tog en bredare ansats och försökte stimulera till en kultur av välmående baserat på medkänsla.

EFTER AKTIVT DELTAGANDE I PROGRAMMET KOMMER DU ATT:

Att balansera kursen med ditt liv:

Träffa din HUVUDlärare - pål

Som grundare av CARE Meditation bidrar Pål Dobrin med en mängd erfarenheter och en djup hängivenhet till meditationskonsten. Hans unika resa har format kärnan i vår undervisning.

Kursen Inkluderar:

Under hela utbildningen utforskade vi en rad olika meditationstekniker och metoder, från mindfulness och koncentration till kärleksfull vänlighet och medkänsla. Instruktörerna delade med sig av sin djupa förståelse för dessa metoder och byggde på sin egen omfattande erfarenhet som utövare och lärare.

Anna Kronlid

Den här kursen förändrade mig genom att ge mig en välbehövlig paus från min hektiska livsstil. Den lärde mig olika tekniker för att förbättra min mindfulness, inklusive traditionella och moderna meditationsstilar, andningsövningar och medvetenhetspraxis. Kursstrukturen var väl utformad och jag rekommenderar den varmt till alla som söker inre frid och välbefinnande.

Daida Mascaro

Genom en guidad resa med ett tydligt syfte kunde jag uppnå ett tillstånd av fridfullhet och tillfredsställelse. Den sociala aspekten av upplevelsen har haft en djupgående inverkan på hur jag relaterar till andra. Under meditationen hade jag en otrolig upplevelse där hela min kropp vibrerade, och jag kände mig verkligen levande efteråt. Det var inte lätt, men det var värt det.

Kiran Bohman

Översikt över kursinnehållet

 • Introduktion till CARE Meditations-tekniker.
 • Förståelse för de 9 stadierna av meditation (Shamatha).
 • Utforska vikten av medveten närvaro i utmanande tider.
 • Praktisera 10 medvetna minuter för lycka.
 • Att vara närvarande i stunden för ökad lycka.
 • Introduktion till tacksamhet och dess fördelar.
 • Utforska de vetenskapligt bevisade fördelarna med tacksamhet.
 • Använda tacksamhetens dolda kraft genom andning.
 • Användning av en tacksamhetsdagbok för personlig utveckling.
 • Guidad praktik av tacksamhet.
 • Gearbox-teknik: Långsam andning i magen för avslappning.
 • Fokuseringstekniker: Ja eller Nej
 • Förståelse för Sinnet och Meditation.
 • Introduktion till Interoception och dess Koppling till Meditation.
 • Utforska Toleransfönstret och dess Betydelse.
 • Förståelse för Stress och dess Påverkan på Välmåendet.
 • Reglering av Nervsystemet för Optimal Funktion.
 • Utforska Polyvagalteorin: Den Nya Vetenskapen om Säkerhet och Trauma.
 • Utveckling av Traumakänsliga Mindfulness-Praktiker.
 • Hantering av Potentiella Negativa Effekter av Meditation.
 • Förståelse för Relationen mellan Meditation, Trauma och Tyst Lidande.
 • Andningsbaserade Meditationstekniker för Läkning av Trauma.
 • Dacher Keltner om Vagusnerven: Insikter och Tillämpningar.
 • Gearbox-teknik: Sprida Mindfulness under Dagen.
 • Gearbox-teknik: Utforska Andra Växeln.
 • Omfamna Acceptans i Mindfulness-Praktik.
 • Förståelse för Relationen mellan Fokus och Medvetenhet.
 • Att Gå in i Jhanas: Fördjupning av Meditationspraktiken.
 • Utforska de Fyra Tillämpningarna av Mindfulness.
 • Övervinna Hindren för Meditation.
 • Hur Meditation Kan Omforma Våra Hjärnor: Neuroplasticitet och Fördelar.
 • Gearbox-teknik: Utforska Tredje Växeln.
 • Mindfulness i Nuvarande Ögonblick: Praktiken “Att Ha en Kopp”.
 • Utforska Kontinuumet av Förflutet, Nuvarande och Framtid i Mindfulness.
 • Att Upptäcka Sinnes Tillståndets Naturliga Tillstånd.
 • Vuxenutveckling och dess Påverkan på Mindfulness.
 • Kegans Teori om Vuxenutveckling: Insikter och Tillämpningar.
 • Fokuserad Meditation kontra Insiktsmeditation: Jämförelser och Fördelar.
 • Introduktion till Hjärtfullhet och de Fyra Oändligheterna.
 • Odla Vänlighet och Lycka: Insikter från Retreater.
 • Att Välja Lycka: En Personlig Resa.
 • Praktisera Vänlighetsmeditation.
 • Förståelse för Empati kontra Sympati.
 • Hjärthandsteknik: Anslutning till Hjärtats Visdom.
 • Visualiseringsövningar för Hjärtfullhet.
 • Skapa en Säker Plats Inom Dig för Inre Omvårdnad.
 • Utveckla Självmedkänsla: Behandla Dig Själv med Vänlighet.
 • Medkänslans Praktik: Belysa med en Ljuskula.
 • Utforska Resan genom Fokustekniker.
 • Medkänsla: Utveckling till ett Psykoterapeutiskt Perspektiv.
 • Utforska Skillnaden mellan Ett Lyckligt Liv och Ett Meningsfullt Liv.
 • Att Upptäcka Elementen i Ett Gott Liv.
 •  
 • Understanding the Brain-Heart Connection
 • Exploring Three Emotional Systems according to Gilbert
 • Cultivating Loving-Kindness and Social Connection
 • Remembrance of Kindness and Compassion
 • Overview of Heartmath Research
 • Cultivating Sympathetic Joy: Finding Joy in Others’ Happiness
 • Focus Techniques: Jhanas for Deepening Practice
 • Mantras of CARE: Integrating Compassion, Acceptance, Resilience, and Empathy
 • Kommunicera från Hjärtat: Förbättra Förbindelsen.
 • Odla Hjärtlig Förbindelse med Andra.
 • Hantera Skam och Skuld: Odla Medkänsla.
 • Kraften i en Effektiv Ursäkt: “Jag är Ledsen”.
 • Ho’oponopono: Den Hawaiianska Praktiken för Försoning och Förlåtelse.
 • Utforska Ångest och dess Relation till Hjärtat.
 • Omfamna Sårbarhet som en Styrkekälla.
 • Bygga Motståndskraft i Hjärtfullhetspraktiken.
 • Självtranscendenta Upplevelser och Medvetandets Lager.
 • Introduktion till Inre Utveckling och IDG:erna (Inre Utvecklingsmål).
 • Att Arbeta med Svårigheter från Olika Förståelsenivåer.
 • Förstå Medvetandets Verklighet.
 • Självtranscendens och Psykedelikas Roll.
 • Utforska Olika Upplevelser av Självtranscendens.
 • Medvetenhetsdomäner: Expansion av Medvetandet.
 • Att Arbeta med Fem Sår och Svårigheter i Meditation.
 • Identifiera och Odla Karaktärsstyrkor.
 • Bygga Dina Styrkor genom Praktiska Övningar.
 • Förståelse för Det Enade Medvetenhetsfältet.
 • Förbättra Social Meditation och Relationell Mindfulness.
 • Utnyttja Kraften i Dina Styrkor.
 • Engagera Dig i Självundersökning för Personlig Utveckling.
 •  
 • Att Gå Tillsammans Hem: Samarbetsinriktade Ansättningar i Organisationer.
 • TEAL och Syftesdrivna Organisationer.
 • Insikter från “Att återuppfinna organisationer” av Frederic Laloux.
 • Översikt av Färdigheter för Organisatorisk Transformation.
 • CARE-ansatsen till Organisatorisk Utveckling.
 • SCARF: Att Hantera med Hjärnan i Åtanke (David Rocks Modell).
 • Medvetet Utvecklingsinriktade Organisationer (DDO) av Keegan.
 • Rikta Medvetenheten: Underlätta Tillväxt i Organisationer.
 • Att Gå Förbi Gurus: Att Bemyndiga Andra i Hjärtfullhet.
 • Att Tillämpa Hjärtfullhet i Utmanande Situationer.
 • Dagboksskrivning i CARE-stil: Reflektion över Personlig Tillväxt.
 • Fraktala Ansättningar för att Skala Upp Transformationer för Hållbarhet.
 • Förändring genom den Fraktala Ansatsen: Sammanfattning och Centrala Insikter.
 • Från Ego till Helhet: Odla Äkta Undervisning.
 • Etiska Överväganden vid Undervisning i Mindfulness och Hjärtfullhet.
 • Designa Kraftfulla Meditationer för Transformation.
 • Kraften i Gemenskapen för att Främja Tillväxt.
 • Att Omfamna Ödmjukhet som Lärare.
 • Strategier för att Presentera och Sälja Kurser.
 • Förstå Kopplingen mellan Tre Emotionella System och Organisationskultur.
 • Från Kunskap till Handling: Steg för Implementering och Framsteg.
 • Dela Din Gåva med Världen: Frigör Din Potential.
 • Examinationsuppgift: Visa Behärskning av Kursinnehållet.

Vision

Vi ser en framtid där individer och organisationer som är etablerade i medvetenhet tillsammans verkar för ökad hållbarhet och samskapar 
ett mer solidariskt samhälle.


Vi ser en värld som är präglad av global medkänsla – bortom tribalismens destruktiva indelning i vi-och-dom.

vårt 12-veckorsprogram Lärare

Är du redo att sätta igång?

Det är dags att göra det mesta av ditt liv och ha en positiv inverkan på dig, människorna omkring dig och organisationer som du kan hjölpa. 

När du har slutfört 12-veckors programmet kommer du att vara utrustad med alla nödvändiga verktyg för att förändra ditt eget och andras liv.

 • Du får fri tillgång till våra livesessioner varje vecka med våra lärare och experter. Här får du exklusiv tillgång till ny information och nya övningar.

 • Träning i att leda meditationer och fördjupande frågor.

 • Kontinuerlig hjälp för att tydligare förstå din roll som meditationslärare.

 • Live sessioner för att bygga gemenskap och bli en del av en community där du kan träffa likasinnade människor.

30 dagars pengarna-tillbaka-garanti:

Om du inte är helt nöjd med vårt program kan du begära full återbetalning inom 30 dagar från kursens startdatum.

12-Week Meditation Program & Change maker Training

22500Sek
9995 Sek
 • 12 veckor med vetenskapligt baserat innehåll
 • 35 videoinspelningar
 • +10 timmars vägledda meditationer
 • Live-sessioner med ledande experter
 • Livslång tillgång till kursen
 • 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti

Boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal

Har du frågor om vårt meditationsprogram och Change maker-utbildning?

FAQ

Om du inte är helt nöjd med vårt program kan du begära full återbetalning inom 30 dagar från kursens startdatum. Vi tror på värdet av våra lärdomar och vill säkerställa att du blir helt nöjd.

Vårt omfattande onlineprogram erbjuder flexibilitet, expertvägledning och en stödjande gemenskap. Det är utformat för dem som söker personlig utveckling, andlig utveckling och förmågan att inspirera till förändring hos andra.

Våra kurser är utformade med flexibilitet i åtanke. Du kan börja när som helst och utvecklas i din egen takt, med vissa live-sessioner schemalagda för samhällsengagemang.

Absolut! Vårt dedikerade supportteam och våra communityforum finns tillgängliga för att hjälpa dig under hela din resa och se till att du får en tillfredsställande inlärningsupplevelse.

Inga tidigare erfarenheter krävs. Våra kurser vänder sig till alla nivåer, från nybörjare till erfarna utövare, med innehåll som är både tillgängligt och berikande.

Efter avslutad utbildning är du rustad för att lära ut olika meditationsmetoder, leda workshops och erbjuda personlig coachning, allt i syfte att främja personlig och samhällelig förändring.

Ja, du kommer att få ett intyg om att du har slutfört kursen, som ett erkännande av ditt engagemang och din nyfunna expertis som meditationslärare och förändringsaktör.

Speak to a Program Specialist

Submit your details and await a friendly response from our Program Specialist.