Care meditations Forskningsprojekt

Välkomna till vårt forskningsinitiativ, ett djupgående utforskande av inre transformation i syfte att bidra till en mer hållbar värld. Genom ett 4-årigt projekt undersöker vi hur personlig utveckling kan leda oss närmare de globala målen för 2030. Vi kombinerar traditionella och moderna metoder för att förstå hur individens inre resa kan påverka och förbättra vår relation till klimat och hållbarhet.

Programstruktur

Vårt program sträcker sig över 10 veckor och inbegriper både fysiska reträtter och interaktiva online-seminarier.

Det börjar med en intensiv veckolång reträtt, följd av bi-veckovisa seminarier som syftar till att fördjupa deltagarnas förståelse och praktik av inre transformationsprocesser. Programmet avslutas med en tre dagars reträtt, där deltagarna får möjlighet att reflektera över och integrera sina erfarenheter.

Ledarskap och Finansiering

Projektet är stolt ledd av ett team av erfarna forskare och praktiker, inklusive Therese Asplund från Linköpinsg Universitet och Pål Dobrin från CARE Meditation. Vi är tacksamma för den generösa finansieringen från FORMAS, vilket möjliggör för oss att utforska nya horisonter inom inre transformation och dess betydelse för hållbar utveckling.

Dessa inledande sektioner kommer att ge en stark grund för resten av hemsidan, och bjuda in besökare att utforska projektet djupare.

Forskningsfrågor och Mål

Projektet drivs av viktiga forskningsfrågor som utforskar människans evolution i relation till de globala hållbarhetsmålen, bidraget till globalt medvetande, och individens roll i den transformative resan. Målet är att empiriskt undersöka och utveckla en djupare förståelse för inre transformationsprocesser, samt att främja personlig och kollektiv hållbarhetsomvandling genom dessa insikter.

Samarbetespartners och Stöd

Vi är i ett fruktbart samarbete med Linköpings Universitet, Svenska Folkhögskolor och andra institutioner, vilket berikar projektet med mångsidig expertis och perspektiv. Deras stöd är avgörande för att utforska och utveckla nya vägar för inre transformation mot hållbarhet.

Programlärare och Forskarteam

Vårt team består av passionerade individer med bred expertis, från medkänsla och neurovetenskap till innovation och psykiatri. Genom att sammanföra forskare som Therese Asplund och Pål Dobrin med erfarna lärare och praktiker, skapar vi en kraftfull plattform för lärande och utveckling.

12 Juni Hjo

26 Juni ÖsterFärnebo

our 12 week program Teachers

What we believe

EMPOWERING HAPPINESS & FULFILMENT​

The Care Meditation practice enables you to experience a more loving relationship with yourself, to other people….. and to the world at large.

COLLABORATION & CO-CREATION

We are a global initiative that develops inner abilities, skills and other qualities for people and organisations involved in efforts to contribute to a more sustainable global society.

INNER TRANSFORMATION​

An inner transformation is necessary for the outer transformation, to reform our systems and way of living: to face the pressing sustainability challenges of our time​

SCIENCE & ANCIENT TRADITIONS COMBINED

We believe in combine neuroscience & psychology with the wisdom from ancient contemplative traditions

DIVERSITY & INCLUSION

We embrace diversity and include people & collectives with different views and backgrounds

JOY AT WORK

Awareness and compassion based interventions for self-leadership and transformation of workplace culture

Speak to a Program Specialist

Submit your details and await a friendly response from our Program Specialist.